Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

3:55 PM, 05/02/2020

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có Quyết định 67/QĐ-VPCP tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể, cá nhân thuộc VPCP và các Bộ, cơ quan thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Theo Quyết định 67/QĐ-VPCP, có 2 tập thể là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ và Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ, Vụ Hành chính, VPCP cùng 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng có Quyết định 69/QĐ-VPCP tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan, tổ chức đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả đối với hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Theo đó, có 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

.

Hoàng Giang