Sinh hoạt chuyên đề: ‘50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh’

2:26 PM, 18/09/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng nay (18/9), Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong. Ảnh: Nhật Bắc

.

Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp – Viện Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

.

Về phía Cổng TTĐT Chính phủ có đồng chí Vi Quang Đạo - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập; lãnh đạo các Ban, đơn vị và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp – Viện Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung về “50 năm thực hiện di  chúc của  Chủ tịch Hồ Chí Minh” như: Hoàn cảnh ra đời, nội dung chính và giá trị cốt lõi của Di chúc; Ý nghĩa của Di chúc trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; Bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…

.

Ảnh: Nhật Bắc

.

Có thể nói 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc kết tinh sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực học tập, rèn luyện thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh”.

.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những công việc quốc gia đại sự và về việc của riêng Người, phản ánh sâu sắc những trăn trở, tâm huyết của vị lãnh tụ “chỉ biết quên mình cho hết thảy”. Di chúc của Người tràn đầy niềm tin tất thắng vào cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần vào sự nghiệp hoà bình thế giới; đồng thời hoạch định một cương lĩnh tái thiết đất nước sau chiến tranh “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

.

Thực hiện di huấn của Người về “việc cần phải làm trước tiên”, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quan trọng, quyết định thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong từng tổ chức Đảng, mà một trong những giải pháp căn cốt, mang tính đột phá là “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những chỉ dẫn của Người trong Di chúc và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

.

Diệp Anh