Sinh hoạt chi bộ chuyên đề về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới

2:39 PM, 11/05/2020

(Chinhphu.vn) – Sáng nay (11/5), tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, chi bộ các Vụ: Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Pháp luật; Tổng hợp; Nội chính phối hợp tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh Nhật Thy

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cùng các đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng và toàn thể đảng viên của 4 Vụ.

.

Ngày 12/3/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã có Nghị quyết số 24 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân tộc. Qua hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết trên, công tác dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước. Mặc dù vậy so với sự phát triển chung của đất nước và của từng địa phương thì đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn: Kinh tế xã hội chậm phát triển; khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng, hủ tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan chậm được khắc phục; còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

.

Cuối năm 2019, Bộ Chính trị đã có kết luận số 65 về tiếp tục Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đồng thời Quốc hội có Nghị quyết số 88 phê duyệt Đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh trao đổi với các đảng viên 4 Vụ về công tác dân tộc thiểu số trong tình hình mới: Tình hình chung, các chính sách về vùng dân tộc thiểu số, Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số.

.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cho biết, công tác dân tộc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi. Bộ mặt nông thôn miền núi đã được khởi sắc và đồng bào mặc dù còn khó khăn nhưng đã có nhiều thay đổi, con em đồng bào dân tộc thiểu số được đi học. Chương trình 134 (hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo) và Chương trình 135 (phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi) ba giai đoạn đã phân bổ nhiều ngàn tỷ đồng đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số... 98% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô xuống trung tâm xã, 100% xã được tiếp cận với điện lưới quốc gia; 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ sở; có trường mầm non, trạm y tế, có nhà văn hóa hoặc bưu điện văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, có năm giảm 2-3%, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3%-4%.

.

Nhà nước đã ban hành 118 chính sách về vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí đủ nguồn lực để phát triển kinh tế và hỗ trợ đồng bào. Các tổ chức chính trị xã hội phát huy nội lực vận động các tổ chức thành viên của mình và các hội viên để triển khai chính sách của Đảng và nhà nước về công tác này.

.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 4 Vụ thuộc VPCP. Ảnh Nhật Thy

Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chỉ ra những tồn tại trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số như công tác đào tạo nghề còn nhiều bất cập, tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 2 lần tỷ lệ thất nghiệp của cả nước; cơ sở hạ tầng mặc dù được đầu tư nhưng xuống cấp nhanh do nhiều nguyên nhân…

.

Bà Hoàng Thị Hạnh cũng kể lại những mẩu chuyện hết sức giản dị, chân thực và đời thường về Bác Hồ với các đồng bào dân tộc thiểu số cũng như việc áp dụng tư tưởng của Người trong việc tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số.

.

Đại diện chi bộ các Vụ: Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Pháp luật; Tổng hợp; Nội chính cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh; thông qua buổi nói chuyện chuyên đề, các cán bộ, đảng viên được tiếp cận nhiều thông tin bổ ích về tình hình, thực trạng công tác dân tộc thiểu số và những vấn đề đặt ra, từ đó có tham mưu tổng hợp, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Nhật Thy