Ra mắt chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO

6:00 PM, 24/01/2007

(Website Chính phủ) – Chiều 24/1, đã chính thức diễn ra lễ ra mắt Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Duy trì phát triển bền vững và giảm nghèo thông qua thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)". Văn phòng Chính phủ cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Bộ Phát triển Quốc tế Anh ký thỏa thuận đồng tài trợ cho chương trình.


 

Lễ ký thỏa thuận đồng tài trợ Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO - Ảnh Website Chính phủ

Tham dự lễ ký kết có Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Huy, ông Bill Tweddell Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, đại diện Bộ Phát triển Quốc tế Anh cùng các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Duy trì phát triển bền vững và giảm nghèo thông qua thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)" (gọi tắt là Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO).

Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO do Cơ quan phát triển Quốc tế Australia (AusAid) và Bộ phát triển Quốc tế Anh (DFID) tài trợ. Ngân hàng Thế giới tham gia hỗ trợ chuyên gia. Chương trình được thực hiện trong thời gian 6 năm, bắt đầu từ tháng 1/2007 với tổng số vốn ban đầu dự kiến là 15 triệu USD.

Chương trình được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I: giúp cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ, của các bộ, cơ quan liên quan; giai đoạn II: hỗ trợ Việt Nam thực hiện những cam kết gia nhập WTO và các tổ chức quốc tế.

Mục tiêu phát triển của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO là hỗ trợ Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế gắn liền với giảm nghèo, đạt mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh thực thi cam kết gia nhập WTO và các nghĩa vụ thành viên của WTO. Sự ra đời của Chương trình nhằm tăng cường hỗ trợ năng lực của Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ cũng như các địa phương trong việc hoạch định chính sách, quản lý tiến trình hội nhập kinh tế và chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của tổ chức quốc tế, các cơ quan ban ngành trong việc thực hiện Chương trình này. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, sự hỗ trợ này diễn ra vào một thời điểm quan trong ngay sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Chương trình triển khai hiệu quả sẽ trở thành một điển hình cho phương thức hỗ trợ kỹ thuật mới đề cao vai trò sở hữu của phía Việt Nam, trong đó cơ quan nhận tài trợ hoàn toàn chủ động trong cả khâu thiết kế và thực hiện chương trình. Văn phòng Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai chương trình này nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Cũng trong lễ ký thỏa thuận đồng tài trợ này, các Biên bản ghi nhớ song phương giữa các Nhà tài trợ và Văn phòng Chính phủ cũng đã được ký kết.

Kiều Liên