Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

4:17 PM, 16/03/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng vừa ký quyết định số 120/QĐ-VPCP về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể, cá nhân thuộc VPCP và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương đã có thành tích đóng góp tích cực trong việc xây dựng, vận hành, khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia. Có 11 tập thể và 51 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.