Quy hoạch tổng thể các hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Văn phòng Chính phủ

4:09 PM, 05/04/2012

(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy đạt nhiều kết quả tích cực. 

Ảnh minh họa

Tại cơ quan chưa xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ nào, luôn giữ gìn, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình đầu tư xây dựng mới tại Văn phòng Chính phủ đều có thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Đối với những công trình cũ, cải tạo, cơ quan đang tiếp tục bổ sung mới những trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo yêu cầu.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tốt việc kiểm tra hàng tháng, quý, năm về công tác phòng cháy, chữa cháy, từ đó có bổ sung, đề xuất kịp thời trang bị, hoặc khắc phục những thiếu sót, hỏng hóc, mất an toàn của các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

 Văn phòng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy của cơ quan và 8 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đồng thời, luôn có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các phương án chữa cháy theo quy định. 

Trong phương hướng thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ tăng cường đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể là tăng kinh phí cho việc mua mới, bổ sung những trang thiết bị hiện đang còn thiếu, yếu ở một số đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Cải tạo, bổ sung thay thế những trang thiết bị cũ, bằng những trang thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy mới có tính năng kỹ thuật tiên tiến và khả năng phòng cháy, chữa cháy cao khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, quy hoạch tổng thể các hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Văn phòng Chính phủ.

Trần Mạnh