Quy hoạch phát triển nhân lực của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020

8:37 AM, 03/01/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020. Quy hoạch này nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, số lượng phù hợp và có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của Văn phòng Chính phủ đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2011 - 2020, Văn phòng Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo 12.420 lượt cán bộ, công chức
Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ nhân lực của Văn phòng Chính phủ với những nội dung về phát triển trí lực (bao gồm: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn - kỹ thuật, kỹ năng làm việc, quản lý, điều hành...), tình hình sử dụng nhân lực.

Trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá trong phát triển nhân lực và phát triển Văn phòng Chính phủ (đội ngũ nhân lực trực tiếp làm công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhân lực quản lý, lãnh đạo; nhân lực làm công tác bảo đảm).

Phấn đấu đào tạo bồi dưỡng cho 12.420 lượt cán bộ

Trên cơ sở phân tích cơ cấu độ tuổi của đội ngũ cán bộ, công chức hiện tại và giả định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các vị trí công việc của các vụ chuyên ngành cơ bản không thay đổi,.. thì trong giai đoạn 2011 - 2020, Văn phòng Chính phủ cần bổ sung tối thiểu 314 biên chế (chưa bao gồm các đơn vị sự nghiệp). Trong đó, khối nghiên cứu cần bổ sung tối thiểu 206 người, khối phục vụ cần bổ sung tối thiểu 108 người.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Văn phòng Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2011 - 2015 sẽ xây dựng và hoàn thiện Quy chế đạo tạo, bồi dưỡng theo hướng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ chủ động lựa chọn, đăng ký tham gia những khóa bồi dưỡng phù hợp với năng lực và vị trí công việc đang đảm nhiệm.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào ngạch; trên 90% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý; từ 70 đến 80% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí việc làm.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, Văn phòng Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo 12.420 lượt cán bộ, công chức. Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015 phấn đấu đào tạo kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, đào tạo lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, kiến thức hội nhập quốc tế, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức an ninh, quốc phòng... cho 5.670 lượt công chức, viên chức và trong giai đoạn 2016 - 2020 đào tạo cho 6.750 lượt cán bộ, công chức.

Đổi mới công tác tuyển dụng, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng

Để thực hiện các mục tiêu trên, Văn phòng Chính phủ xác định phải đổi mới công tác tuyển dụng; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng; giữ và thu hút chuyên gia có trình độ cao và nhân tài; phát triển các cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nhân lực; hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù đối với công chức Văn phòng Chính phủ (cơ chế làm việc chuyên gia, áp dụng hệ số phụ cấp lãnh đạo trên cấp Vụ, Cục…) để thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học và công chức giỏi từ các bộ, ngành, địa phương, dần hình thành đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực quản lý nhà nước làm nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuyển dụng theo hướng: một vị trí có nhiều ứng viên để lựa chọn; công khai và mở rộng các ý kiến giới thiệu nhân sự… Có chế độ đãi ngộ, khen thưởng thỏa đáng với những công chức có trình độ và chuyên môn cao, thu hút người có tài, sinh viên xuất sắc sau khi ra trường vào làm việc tại Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ còn xác định việc tận dụng chất xám của các chuyên gia, kỹ thuật viên từ bên ngoài (kể cả Việt Kiều và người nước ngoài) thông qua việc mời hợp tác hoặc thuê chuyên gia nước ngoài.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020 dự kiến là 368,276 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Để tổ chức thực hiện Quy hoạch trên, Văn phòng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2011-2020 gồm 11 thành viên do 1 đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các ủy viên là đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục.

Đức Mạnh