Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

6:05 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN.

Về nguyên tắc, việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu, kể cả việc sản xuất video clip phục vụ việc quảng bá du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quảng bá du lịch theo đúng mục tiêu đề ra và đạt hiệu quả, đồng thời, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tư vấn kiểm soát phát sóng.

Mai Hương

(Nguồn: Công văn số 1245/TTg-KTTH)