Phê chuẩn nhân sự tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Hòa Bình

5:35 PM, 04/01/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Bình Phước, Lâm Đồng, Hòa Bình.

Với tỉnh Bình Phước, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên và phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Sá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Sở Nội vụ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Huy Phong và ông Phạm Văn Tòng; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Thành Nam, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và ông Đặng Trí Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 3 ông: Ông Hà Tất Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh; ông Bùi Đức Hinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với 3 ông: Ông Bùi Trọng Quỳnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ mới; ông Bùi Đức Sòn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Bùi Hải Quang, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.