Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đạt nhiều thành tích cao

6:14 PM, 10/03/2020

(Chinhphu.vn) - Chiều 10/3, Chi bộ Vụ Tổng hợp và Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Trần Khả Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Giang

Chi bộ Vụ Tổng hợp có nhiệm vụ chính trị mang nét đặc thù, vừa tham mưu tổng hợp vừa phục vụ; công việc đột xuất phát sinh nhiều; phạm vi phối hợp rộng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Chi uỷ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ để thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tham mưu xử lý một khối lượng lớn công việc. Đã phục vụ chu đáo gần 2.200 cuộc họp, hội nghị, làm việc của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ.

.

Đổi mới việc xây dựng Chương trình phiên họp Chính phủ, rút ngắn thời gian trình bày báo cáo, dành thời gian thảo luận, góp phần giải quyết được nhiều nội dung xin ý kiến Chính phủ tại phiên họp; đặc biệt là việc đổi mới cách thức tổ chức phục vụ phiên họp Chính phủ thông qua việc phối hợp xây dựng và triển khai Đề án Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet), góp phần hạn chế việc sử dụng tài liệu giấy, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận và nghiên cứu tài liệu của thành viên Chính phủ.

.

Công tác biên tập báo cáo, nghị quyết thường xuyên được quan tâm, cải tiến. Nội dung báo cáo định kỳ, nghị quyết phiên họp được đổi mới, nội dung thông tin phong phú, thiết thực, quyết nghị của Chính phủ thể hiện rõ vai trò tham mưu, điều phối, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Công tác xây dựng, quản lý chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được chú trọng, tập trung đổi mới cách thức xây dựng, quản lý theo hướng nâng cao chất lượng và bảo đảm tính khả thi. Kết quả thực hiện chương trình công tác có nhiều chuyển biến tích cực qua từng năm; năm 2019, số đề án còn nợ đọng đã giảm xuống còn 8%.

.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương được thực hiện tích cực. Tính đến hết tháng 2/2020, chỉ còn 2,7% số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn.

.

Đặc biệt, với vai trò thường trực Tổ công tác, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được triển khai quyết liệt; đã tham mưu kiểm tra 58 cuộc, tập trung vào những vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần hạn chế sự trì trệ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Qua đó, số nhiệm vụ quá hạn giảm rõ rệt so với trước khi thành lập Tổ công tác (từ 25% xuống còn 1,9%).

.

Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Hoàng Giang

Chi bộ thường xuyên quan tâm phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên để định hướng tư tưởng, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên; tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề có ý nghĩa thiết thực…

.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội tập trung đánh giá, thảo luận các mặt công tác của Chi bộ nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới 2020-2022.

.

Theo đó, Chi bộ tiếp tục bám sát c chủ trương, chính sách của Đảng, các chỉ đạo của Đảng uỷ VPCP gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với chủ đề nhiệm kỳ 2020-2022 là: “Chuyên nghiệp, đoàn kết, trách nhiệm, vững mạnh”. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm thống nhất về ý chí và hành động tạo sự đoàn kết, thống nhất xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Dũng Sỹ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ VPCP đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

.

Đồng chí Đinh Dũng Sỹ hy vọng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ Tổng hợp sẽ là một trong những hạt nhân tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đảng bộ VPCP.

 

Đồng thời đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới công tác phối hợp giữa Chi uỷ, lãnh đạo và công đoàn Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Nắm bắt tình hình thực tiễn, chủ động phối hợp, đề xuất, tham mưu về các chính sách, giải pháp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng…

.

Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Trần Khả Toàn, Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích được bầu làm Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Song Hà được bầu làm Chi uỷ viên. Đại hội cũng bầu ra 6 đồng chí (gồm cả dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy VPCP phát biểu tại Đại hội Chi bộ Vụ Nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Giang

Chiều 10/3, Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Vụ Nông nghiệp thường xuyên quán triệt đảng viên, nhất là lãnh đạo, cấp ủy phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong đó, tích cực đôn đốc các Bộ: NN&PTNT, TN&MT và các bộ có liên quan thưc hiện chương trình công tác và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai các luật, pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật; trong đó có Luật Lâm nghiệp, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Thủy sản…

.

Hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công sát tình hình, chủ động phối hợp với các bộ, ngành phục vụ tốt các cuộc họp của Trung ương, Bộ chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ theo sự phân công; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công nhiều Hội nghị quan trọng nhằm sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trong các lĩnh vực được giao.

.

Chi ủy Chi bộ Vụ Nông nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt. Ảnh: Hoàng Giang

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, đảng viên, công chức Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã tham mưu xử lý, ban hành trên 2.700 văn bản các loại (trung bình mỗi năm ban hành trên 1.000 văn bản chỉ đạo), trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng liên quan đến điều chỉnh quy hoạch đất đai, thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai nhiều Hội nghị lớn liên quan đến các vấn đề lớn như: Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tích tụ tập trung đất đai, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…(lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống thiên tai; phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu).

.

Chi bộ luôn quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy trong các mặt công tác Đảng; tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy định; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội tập trung đánh giá, thảo luận các mặt công tác của Chi bộ nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới 2020-2022.

.

Theo đó, một trong những khó khăn được các đại biểu chỉ ra đó là khối lượng công việc chuyên môn nhiều, yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ đối với lĩnh vực ngày càng cao, trong khi đó số đảng viên, công chức để thực hiện nhiệm vụ còn thiếu.

.

Do đó, trong nhiệm kỳ mới, Chi ủy cần tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên trong Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực được phân công theo dõi.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy VPCP đánh giá những đảng viên trong Chi bộ Vụ Nông nghiệp có lập trường, tư tưởng ổn định, vững vàng, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác, tạo nên sức mạnh tập thể.

.

Trong nhiệm kỳ 20127-2020 vừa qua, Chi bộ đã tập trung khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ VPCP.

.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác đảng. Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo VPCP củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, tập trung cải cách hành chính; đổi mới phương thức sinh hoạt Chi bộ.

.

Các đảng viên cần tăng cường trình độ chuyên môn, nắm bắt tình hình, chủ động hơn trong đề xuất, tham mưu chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường….

.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022, gồm 3 đồng chí: Đồng chí Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đào Quang Tuynh, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được bầu làm Chi ủy viên. Đồng thời bầu ra 5 đồng chí (gồm cả dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Hoàng Giang