Nghiên cứu thông tin “Thu hồi xe cũ nát: Bàn nhiều, làm ít”

1:45 PM, 18/01/2021

(Chinhphu) –  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, xử lý thông tin “Thu hồi xe cũ nát: Bàn nhiều, làm ít”.

Ảnh minh họa

Báo Thanh niên điện tử ra ngày 8/1/2021 có bài phản ánh về việc “Thu hồi xe cũ nát: Bàn nhiều, làm ít”; trong đó có nội dung về việc thu hồi xe cũ nát hay kiểm tra khí thải đáng lẽ phải làm từ lâu, nhưng tới nay “nói nhiều, làm chưa được bao nhiêu”.

Về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý và trả lời cho Báo Thanh niên biết.

Vũ Phương Nhi