Nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam

4:19 PM, 26/06/2019

(Chinhphu.vn) – Chiều 26/6, Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua II Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Hoàng Anh

.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng khối thi đua II và bà Phạm Thuý Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Phó Khối Thi đua II chủ trị Toạ đàm.

.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng khối thi đua II cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn…” đòi hỏi các cấp công đoàn cần nỗ lực vượt khó khăn, thức thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

.

Thời gian qua, Công đoàn các đơn vị trong Khối đã chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên, có nhiều điểm nhấn, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng và nâng cao sức thu hút của tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng các văn bản chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

.

Vai trò, trách nhiệm đại diện cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan ngày càng được khẳng định. Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng, tiến hành các cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên người lao động được chú trọng nhân các dịp lễ, Tết, Tháng công nhân và nhiều hoạt động ý nghĩa, đã góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua đã động viên, cổ vũ công chức viên chức phát huy năng lực, sáng tạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

.

Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh rất nhiều thành tích, hoạt động của khối và các đơn vị trong khối vẫn còn những khó khăn, hạn chế và bất cập, đó là: Vai trò của công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trực thuộc tại một số đơn vị còn mờ nhạt, chưa phát huy hiệu quả những thế mạnh của tổ chức công đoàn trong cơ cơ quan, đơn vị để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động. Các phong trào, cuộc vận động có nơi chưa thực sự gắn bó, hấp dẫn…

.

Tại Toạ đàm, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá, cùng với hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị trong Khối công chức, viên chức, Công đoàn Khối thi đua II gồm 7 đơn vị là các cơ quan Trung ương giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự phát triển của đất nước.

.

Thời gian tới, đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng trên tất cả mọi lĩnh vực, yêu cầu đặt ra với tổ chức và hoạt động của Công đoàn sẽ phải từng bước thay đổi và tiếp cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao. Tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong đó có Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Khối Thi đua II.

.

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh đã chỉ ra 3 vấn đề trọng tâm mà Toạ đàm cần tập trung thảo luận, đó là: Công tác chăm lo, đại diện quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công tác cán bộ công đoàn và tổ chức phong trào thi đua. Đồng thời cho biết, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp những kiến nghị, đề xuất đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng, Nhà nước để cùng tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, muốn nâng cao các mặt công tác trong hoạt động công đoàn, vấn đề công tác tổ chức, công tác cán bộ là khâu cốt lõi, trong đó, bao gồm việc quy hoạch, bố trí, đào tạo cán bộ, chế độ chính sách với cán bộ làm công tác công đoàn…

.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, nhận diện những điểm mạnh, nhất là khó khăn, thách thức của khối và từng đơn vị trong khối trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động công đoàn bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả; từ đó, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trong khối và hoạt động chung của Khối thi đua II trong những năm tiếp theo.

.

Hoàng Anh