Luật Công vụ: Xây dựng một nền hành chính phục vụ

6:15 PM, 06/12/2007

(Website Chính phủ) - Tại hội nghị do Bộ Nội vụ và Ban Xây dựng Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) phối hợp tổ chức giới thiệu dự thảo Luật Công vụ chiều 6/12, Trưởng ban Xây dựng Pháp luật của Văn phòng Chính phủ Phạm Anh Tuấn cho biết, Luật Công vụ được soạn thảo theo hướng xây dựng một nền hành chính phục vụ thay cho nền hành chính cai quản.

Khen thưởng là một biện pháp khuyến khích công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ
Ảnh: Website Chính phủ
Pháp lệnh cán bộ, công chức không còn phù hợp với thực tiễn
Theo ông Phạm Anh Tuấn, cho tới nay, các hoạt động liên quan đến công vụ, công chức, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân đều theo các hướng dẫn của Pháp lệnh cán bộ, công chức được soạn thảo từ năm 1998.
Dù đã qua một số lần sửa đổi vào năm 2002, 2003, cho đến thời điểm này, Pháp lệnh đã tỏ ra không còn phù hợp, đặc biệt khi Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế quốc tế, cơ chế quản lý, thành phần cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi.
Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức hiện nay gắn với chỉ tiêu biên chế. Cách thức tuyển dụng công chức chú trọng áp dụng theo chế độ làm việc lâu dài, chỉ phù hợp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung.
Bên cạnh những yêu cầu về nghĩa vụ trách nhiệm đối với công chức, việc quy định quyền lợi của công chức trong thực thi công vụ, chế độ lương thưởng và các đãi ngộ còn chưa tương xứng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh nhiều tiêu cực. Do vậy, theo ông Phạm Anh Tuấn, việc đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để hoạt động công vụ có thể thích ứng linh hoạt với thể chế thị trường là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Luật Công vụ tạo môi trường công chức minh bạch, trong sạch
Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, Luật Công vụ sẽ quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công chức; đạo đức công vụ; điều kiện đảm bảo công vụ; thanh tra, khen thưởng.
So với Pháp lệnh cán bộ, công chức, Luật Công vụ bổ sung quy định về chính sách tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trong hoạt động công vụ nhằm khắc phục tình trạng chảy máu chất xám, đồng thời thu hút những người thực sự có năng lực phục vụ cho nền hành chính quốc gia.
Về phương thức tuyển dụng, thay vì tuyển theo chỉ tiêu và quản lý bằng biên chế như hiện nay, sẽ thực hiện việc quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị.
Các cơ quan nhà nước sẽ duy trì hình thức ký hợp đồng làm việc và chỉ tuyển công chức mới trên cơ sở yêu cầu phát sinh do công việc.
Về quyền lợi của công chức, Luật bổ sung thêm các quy định về quyền được bảo đảm điều kiện thực thi công vụ, quyền hưởng lương; quyền được hưởng chế độ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi khi thi hành công vụ bị thương hoặc hy sinh, quyền hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở.
Trong Dự thảo Luật Công chức, từ "bãi nhiệm" được thay bằng từ "sa thải" trong trường hợp công chức vi phạm Luật.
Bộ Nội vụ và Ban Xây dựng Pháp luật sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và trình Dự thảo Luật Công vụ lên Chính phủ vào cuối năm nay, nhằm sớm đưa Luật Công vụ đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường công vụ minh bạch, công khai, tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính.
Nguyệt Hà