Kiểm tra sự việc nêu trên báo Đại Đoàn kết

11:01 AM, 29/12/2007

(Website Chính phủ) - Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 28/12, Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sự việc nêu trên báo Đại Đoàn kết số ra ngày 24/12 với bài viết: "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợi "làm thủ tục" khiến: Toàn quốc... đói muối".

Nội dung bài báo phản ánh sự chậm trễ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện thủ tục xuất muối dự trữ theo Quyết định số 1472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/11/2007.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo thẩm quyền phản ánh nêu trên và thông báo kết quả xử lý về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/1/2008 để tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Minh

(Nguồn: Công văn 7550/VPCP-CCHC )