Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

6:46 PM, 16/11/2020

(Chinhphu.vn) – Chiều 16/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp khóa 19/2020.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hoàng Giang

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, đây là hoạt động bồi dưỡng để góp phần thực hiện tốt Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao, chuẩn hóa chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

.

Thay mặt lãnh đạo VPCP, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia đối với VPCP trong suốt thời gian qua và trong việc thu xếp, tổ chức lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp dành cho 113 công chức, viên chức của VPCP.

.

Đặc biệt, việc lớp được tổ chức tại VPCP sẽ tạo thuận lợi cho công chức, viên chức VPCP tham dự được đông đủ. Đây là chương trình bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức, viên chức đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và được Học việc Hành chính Quốc gia thẩm tra đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia lớp học.

.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành đề nghị các học viên nêu cao tinh thần học tập gương mẫu, tích cực, thu xếp công việc, thời gian để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, thời gian đào tạo theo quy định. Trong thời gian tới, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức tại VPCP.

.

113 công chức, viên chức của VPCP tham gia lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp khóa 19/2020. Ảnh: Hoàng Giang

Tiến sỹ Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, thời gian qua, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và từng bước cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm phù hợp với nhóm đối tượng khác nhau, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong từng thời kỳ.

.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2020 và nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các công chức, viên chức của VPCP, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 19.

.

Khóa học bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp nhằm trang bị cho học viên ở cương vị cán bộ quản lý, lãnh đạo chủ chốt của bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiến thức hành chính nhà nước cần thiết đối với mọi đối tượng thuộc các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau đang thực thi công vụ trong bộ máy nhà nước và bổ sung các thông tin mới, làm quen và nâng cao các kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ lãnh đạo tham gia hoạch địch chính sách cho Đảng và Nhà nước ở các cấp hành chính Trung ương và địa phương.

.

Bên cạnh đó, khóa học cũng nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp vụ và tương đương ở các cơ quan Trung ương, lãnh đạo cấp Sở ở các địa phương và chuẩn bị các điều kiện hoàn thiện hồ sơ khi tham gia các đợt thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp trong thời gian tới.

Hoàng Giang