Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ tại VPCP

6:34 PM, 10/06/2019

(Chinhphu.vn) - Chiều 10/6, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

 

 Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng - Ảnh: Hoàng Anh

Lớp bồi dưỡng có sự tham dự của 76 học viên là công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và quy hoạch cấp Vụ của VPCP.

.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, để góp phần nâng cao, chuẩn hoá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 1/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp đó, ngày 18/9/2018, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức các khoá bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2018, 2019.

.

Thay mặt lãnh đạo VPCP, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia đối với VPCP trong thời gian qua và trong việc thu xếp tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ dành cho các đồng chí là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và quy hoạch cấp vụ của VPCP. Đặc biệt là địa điểm tổ chức tại VPCP, sẽ tạo thuận lợi cho công chức tham dự được đầy đủ.

 

 Tiến sỹ Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng - Ảnh: Hoàng Anh

Nhấn mạnh đây là chương trình bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và là điều kiện khi xem xét bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành đề nghị các học viên nêu cao tinh thần học tập gương mẫu, tích cực, thu xếp công việc, thời gian để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình, thời gian đào tạo theo quy định.

.

Tại lễ khai giảng, Tiến sỹ Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cả nước được Chính phủ giao, Học viện hành chính Quốc gia xây dựng kế hoạch tổ chức các khoá bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ góp phần nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý điều hành, thực thi công vụ trong tình hình mới.

.

Mục đích của khóa học nhằm cập nhật nâng cao kiến thức lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của cơ quan; rèn luyện kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực thi các chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị; phát triển bản lĩnh chính trị, phẩm chất và thái độ, hành vi của người lãnh đạo để có thể huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ sẽ kéo dài trong 7 tuần - Ảnh: Hoàng Anh

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, thực hiện, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Học viên cũng đang dần từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, xây dựng các loại hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng phù hợp với các đòi hỏi của tình hình mới và ngày càng phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan hy vọng thông qua khoá học, các giảng viên của Học viện sẽ được bổ sung kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian tới.

.

Chương trình của lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ được thực hiện trong khoảng 7 tuần. Trong khoá học, học viên sẽ được nghe giới thiệu 6 chuyên đề về kiến thức chung, 5 kỹ năng cơ bản của lãnh đạo cấp vụ, 1 báo cáo chuyên đề về ngành, lĩnh vực. Trực tiếp trình bày là các giáo sư, giảng viên, báo cáo viên cao cấp trong và ngoài Hành chính Quốc gia.

.

Hoàng Anh