Kế hoạch xây dựng Thông tư về thi đua, khen thưởng trong kiểm soát TTHC

5:00 PM, 23/04/2012

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Theo Kế hoạch, công tác chuẩn bị (gồm xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Tổ Biên tập, lập Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch) sẽ được hoàn thành ngay trong tháng 4 này.

Việc xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch dự kiến được Tổ Biên tập hoàn thành trong tháng 5/2012. Sau đó, sẽ họp lấy ý kiến các thành viên Tổ Biên tập; lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, đối tượng thực hiện bằng văn bản và tổ chức hội thảo tại ba miền...

Sau khi chỉnh lý dự thảo; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, dự kiến sẽ hoàn thiện dự thảo và trình ký ban hành Thông tư liên tịch vào tháng 12/2012.

Đức Mạnh