Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

3:29 PM, 16/02/2016

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Cụ thể, Quý I/2016, Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự. Quý II và Quý III/2016, tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự với nội dung, hình thức phù hợp.

Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật tố tụng dân sự; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật tố tụng dân sự. Kết quả rà soát gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/6/2016. Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2016.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc ban hành các Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Năm 2016 và các năm tiếp theo, Bộ Tư pháp chủ trì kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Chí Kiên