Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ nhiệm VPCP

11:01 AM, 01/08/2019

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 6715/VPCP-HC giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân.

Trước đó, ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 889/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

VPCP xin trân trọng giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Mai Thị Thu Vân (file đính kèm) để các cơ quan biết và liên hệ công tác.