Giới thiệu Dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

4:15 PM, 03/10/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 3/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu Dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Ban soạn thảo giới thiệu Dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)
Ảnh Website Chính phủ
Dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) bổ sung, sửa đổi 43 mục trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, bắt đầu từ Điều 7 đến Điều 120. Trong đó có quy định sửa đổi, bổ sung về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, về vấn đề thành lập Quỹ hỗ trợ đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính…
Theo Ban soạn thảo, việc sửa đổi, bổ sung các Điều, Khoản này sẽ giúp Nhà nước xử lý nghiêm minh các hành vi lạm quyền, vi phạm quy định về thủ tục trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính mà Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 chưa đề cập triệt để.
Theo yêu cầu của Ban soạn thảo, các tổ chức và cá nhân có thể gửi ý kiến đóng góp về Dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) bằng văn bản đến Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 13/10/2007 để Ban soạn thảo tổng hợp trình Chính phủ xem xét.
Đại Phong