Giao phụ trách

9:38 AM, 18/05/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định giao bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, phụ trách Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.