Giao phụ trách các Vụ, Cục

8:49 AM, 03/09/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có các quyết định về việc giao phụ trách một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định giao bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, tạm thời phụ trách Vụ Tổng hợp kể từ ngày 6/8/2020 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định giao bà Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, tạm thời phụ trách Vụ Hành chính kể từ ngày 1/9/2020 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định giao ông Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hành chính-Quản trị II, tạm thời phụ trách Cục Hành chính-Quản trị II kể từ ngày 1/9/2020 đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hành chính-Quản trị II.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng có quyết định điều động bà Hoàng Thị Bích Vân, chuyên viên Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, văn thư Cục Quản trị, đến công tác tại Phòng Tài vụ, Cục Quản trị.