Dự án Luật Bảo hiểm y tế: Nâng cao quyền lợi của người tham gia BHYT

4:51 PM, 10/10/2007

(Website Chính phủ) - Theo ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Dự án Luật Bảo hiểm y tế xây dựng trên cơ sở hướng tới phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, nhằm từng bước thực hiện công bằng, san sẻ quyền hưởng thụ bảo hiểm trong chăm sóc sức khỏe của toàn dân.

Ban soạn thảo trình bày Dự án Luật Bảo hiểm y tế
Ảnh Website Chính phủ
Chiều 10/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế đã phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu Dự án Luật Bảo hiểm y tế (BHYT.
Dự án Luật BHYT gồm 12 Chương 60 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, chính sách, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với BHYT.
Theo Ban soạn thảo, so với các quy định hiện hành thì Dự án Luật này có nhiều điểm mới về việc đảm bảo và nâng cao quyền lợi của người tham gia BHYT. Cụ thể, Dự án Luật quy định lao động nữ trong thời gian nghỉ sinh con được hưởng chế độ BHYT mà không phải đóng BHYT; các mức đóng cho nhóm đối tượng do Ngân sách Nhà nước bảo đảm tính theo tỷ lệ % trên mức lương tối thiểu chung, thay cho việc quy định cụ thể số tiền phải đóng như hiện nay. Ngoài ra, mức tiền lương, tiền công tối đa để tính mức đóng BHYT bằng 20 lần mức tiền lương tối thiểu chung.
Đối với đối tượng đóng BHYT tự nguyện, Dự án Luật quy định mức đóng BHYT tự nguyện bằng 3% mức lương tối thiểu chung. Nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng BHYT tự nguyện cho một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.
Về quyền lợi của người tham gia BHYT, Dự án Luật bổ sung thêm quyền lợi được khám sàng lọc, chẩn đoán sớm các bệnh cho người bệnh theo danh mục quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Theo yêu cầu của Ban soạn thảo, các tổ chức và cá nhân có thể gửi ý kiến đóng góp về Dự án Luật BHYT bằng văn bản đến Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/10/2007 để Ban soạn thảo tổng hợp trình Chính phủ xem xét.

Giang Oanh