Đổi tên phòng Xử lý đơn, thư thuộc Vụ I

4:30 PM, 14/01/2013

(Chinhphu.vn) – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng đã ký quyết định đổi tên Phòng Xử lý đơn, thư thành Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn, thư thuộc Vụ I (Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng), Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 11/01/2013.