Đoàn đại biểu VPCP vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

9:34 AM, 18/05/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 18/5, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tương niệm các anh hùng liệt sỹ.

 

 Đoàn cán bộ lãnh đạo VPCP do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành và Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục dẫn đầu đặt vòng hoa và vào viếng

Đoàn cán bộ lãnh đạo Văn phòng Chính phủ do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành dẫn đầu, cùng lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị, đại diện công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trực thuộc đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Người, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 
 
Trao đổi với các thành viên trong Đoàn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục và Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, tưởng nhớ Hồ Chủ tịch, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VPCP cần tích cực thi đua, phấn đấu, học tập và lao động theo tấm gương đạo đức của Bác để rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện lối sống giản dị, qua đó thiết thực đóng góp sức mình dựng xây đất nước ngày càng phát triển.

.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

 
 
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

.

Tin, ảnh: Nhật Bắc