Đoàn công tác VPCP khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc

8:00 AM, 29/07/2013

(Chinhphu.vn) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức Đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về “Ổn định kinh tế vĩ mô và ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ” tại Hàn Quốc từ ngày 21 đến ngày 28/7/2013.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Luân

Đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn dẫn đầu gồm 15 thành viên là các đại diện của các Vụ: Kinh tế ngành, Kinh tế tổng hợp, Đổi mới doanh nghiệp, Khoa giáo – Văn xã, Tổ chức cán bộ, Quan hệ quốc tế và các đơn vị: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Tin học, Cục Hành chính – Quản trị II, Hội trường Thống nhất.

Song song với nội dung đào tạo tại trụ sở KOICA, Đoàn đã đến khảo sát, học tập và trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban ngân sách của Quốc hội, Bộ An ninh và Hành chính công (MOSPA), Viện Hành chính công (KIPA), Văn phòng Thủ tướng, Viện Tài chính (KIF), Viện Khoa học và Công nghệ (KIST) và Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA).

Trong quá trình  khảo sát, học tập kinh nghiệm, Đoàn công tác đã nghiên cứu, trao đổi và đối thoại cởi mở với các lãnh đạo, chuyên gia tại các cơ quan, tổ chức mà đoàn đến làm việc, chủ động nêu lên các vấn đề có tính chất thực tiễn, kinh nghiệm sâu sắc của phía Hàn Quốc nhưng có thể tham khảo, gắn với thực tế tại Việt Nam về các linh vực quan trọng như: Chính sách điều hành và ổn định kinh tế vĩ mô nhằm duy trì, ổn định và phát triển kinh tế; Cải cách tài chính và ngân sách quốc gia; Cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước ở các địa phương; Xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia và Chính phủ điện tử phục vụ cho phát triển kinh tế; Ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo điều hành tại Văn phòng Thủ tướng (Hệ thống quản lý và đánh giá chương trình công tác của Chính phủ),...

Kết thúc chuyến công tác, Đoàn phối hợp với KOICA tổ chức đánh giá các kết quả thu được trong quá trình khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Các kiến thức và kinh nghiệm thu được sẽ góp phần nâng cao năng lực đề xuất, tham mưu tổng hợp của cá nhân trong Đoàn về các lĩnh vực liên quan tại Việt Nam. Đồng thời chuyến công tác cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo số liệu vừa công bố năm 2013 của Ngân hàng Thế giới, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới với GDP (tính theo ngang giá sức mua) năm ngoái đạt gần 1.550 tỷ USD. Trong khi đó, theo Báo cáo đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc "Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử" và "Chỉ số tham gia Chính phủ điện tử", Hàn Quốc xếp thứ nhất trong số tất cả các nước thành viên Liên Hợp quốc trong năm 2010 và 2012.

Ngọc Luân