Điều động công chức

4:41 PM, 25/08/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Hàm Trưởng phòng Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, văn thư Vụ Quan hệ quốc tế, đến công tác tại Phòng Tổng hợp-Nghiệp vụ, Vụ Hành Chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng vừa có quyết định cử bà Nguyễn Thị Nhung, Chuyên viên Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, làm nhiệm vụ văn thư Vụ Quan hệ quốc tế.