Điều động công chức

10:37 AM, 04/05/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động bà Hoàng Thị Thu Hiền, chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ đến công tác tại Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ, Vụ Hành chính, kể từ ngày 01/06/2020.