Điều động công chức

4:55 PM, 27/04/2020

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ có quyết định điều động ông Trần Văn Thủy, chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức, Cục Hành chính - Quản trị II, đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu tổng hợp, Cục Hành chính - Quản trị II, để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân kể từ ngày 1/5/2020.