Điều động công chức

6:03 PM, 10/11/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động bà Trần Thị Hoàng Yến, Hàm Trưởng phòng Phòng Văn thư, Vụ Hành chính, văn thư Vụ Tổ chức cán bộ, đến công tác tại Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, tiếp tục giữ Hàm Trưởng phòng.