Điều động công chức

5:51 PM, 28/10/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động bà Phạm Xuân Anh, Hàm Trưởng phòng, Chánh Văn phòng Công đoàn VPCP, đến công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ và tiếp tục giữ Hàm Trưởng phòng, kể từ ngày 15/11/2020.