Điều động công chức

11:15 AM, 17/09/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có quyết định điều động công chức của Cục Quản trị.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có quyết định điều động bà Phí Hải Yến, Trưởng phòng Phòng Tài vụ, Kế toán trưởng Cục Quản trị, thôi giữ chức Trưởng phòng Phòng Tài vụ, Kế toán trưởng Cục Quản trị; đến công tác tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Kế hoạch tài chính và giữ Hàm Trưởng phòng, điều hành Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Kế hoạch tài chính kể từ ngày 13/9/2019.