Điều động công chức về Vụ Thư ký - Biên tập

3:47 PM, 05/07/2013

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ đã quyết định điều động ông Nguyễn Hữu Lam Sơn, Chuyên viện Vụ Quan hệ quốc tế, đến công tác tại Vụ Thư ký - Biên tập từ ngày 04/7/2013. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Hữu Lam Sơn do Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập phân công.