Điều động, bổ nhiệm cán bộ

5:08 PM, 28/04/2020

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Tin học hành chính, Vụ Hành chính, đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn thư, Vụ Hành chính.