Điều động, bổ nhiệm cán bộ

4:54 PM, 25/07/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

Cụ thể, tại Quyết định số 599/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp.

Tại Quyết định số 600/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Quyết định số 596/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP ký quyết định tiếp nhận ông Vũ Mạnh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp-Pháp chế, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính về công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ và giữ Hàm Vụ phó, kể từ ngày 01/8/2019.