Điều động, bổ nhiệm cán bộ

5:22 PM, 20/11/2019

(Chinhphu.vn) - Tại Quyết định số 955/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Kim Oanh giữ chức Hàm Vụ trưởng điều hành Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Trước đó, bà Phạm Thị Kim Oanh có đơn thôi giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.