Điều động, bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

4:40 PM, 23/07/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Đức Trung, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đến giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.