Điều chỉnh diện tích 4 khu công nghiệp tại TP.HCM

10:15 AM, 30/07/2014

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh diện tích 4 khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa khu công nghiệp Phú Hữu, diện tích 114 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý giảm diện tích khu công nghiệp Tân Tạo (hiện hữu) từ 175,57 ha xuống còn 161,35 ha; khu công nghiệp Tân Tạo (mở rộng) giảm từ 204,58 ha xuống còn 182,55ha. Giảm diện tích khu công nghiệp Phong Phú từ 148,4 ha xuống 134 ha chuyển đổi thành Khu phức hợp công nghệ cao, trong đó diện tích đất khu công nghiệp là 67 ha.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích giảm của các khu công nghiệp trên phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh mục quy hoạch khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 24 khu công nghiệp.

Phan Hiển