Điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

5:15 PM, 26/03/2012

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (Hội đồng).

Cụ thể, ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được giao là Ủy viên Hội đồng thay bà Dương Thu Hương.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội  Du lịch Việt Nam thay ông Nguyễn Phú Đức đảm nhận vai trò Ủy viên Hội đồng.

Ông Brian O’ Reilly, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên Hội đồng thay ông Anthony Jolly.

2 Ủy viên khác của Hội đồng gồm: ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Thanh Hoài