Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin tại VPCP

5:18 PM, 18/04/2013

(Chinhphu.vn) – Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác hành chính luôn được Văn phòng Chính phủ (VPCP) quan tâm và triển khai quyết liệt.

Trong quý I/2013, VPCP đã thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc cải cách hành chính, trong đó có việc đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT tại VPCP.

VPCP đã hợp nhất mạng máy tính nội bộ và mạng Internet, kiện toàn Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT, thử nghiệm để triển khai phần mềm theo dõi thực hiện ý kiến chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công khai trên mạng dùng riêng của Chính phủ để các Bộ, ngành, địa phương biết, theo dõi được quy trình, tiến độ xử lý công việc tại VPCP.

Bên cạnh đó, VPCP đã tiến hành sửa đổi các quy định, hoàn thiện phần mềm để thực hiện đồng xử lý văn bản tại VPCP, xây dựng phần mềm lưu trữ hồ sơ văn bản điện tử.

Ngoài ra, việc ứng dụng CNTT được quan tâm và triển khai quyết liệt. Qua đó, quy trình quản lý văn bản, hồ sơ công việc được công khai minh bạch, thuận lợi cho việc giám sát, đôn đốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xử lý công việc của cán bộ, công chức cũng như việc khen thưởng, kỷ luật đánh giá cán bộ, công chức được thuận lợi.

Quý II/2013, VPCP sẽ rà soát lại các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan để giảm bớt sự chồng chéo, rút ngắn quy trình thực hiện nhiệm vụ một cách gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định và chất lượng.

Năm 2013, VPCP đã phát động phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh chất lượng, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ và sức mạnh tập thể của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP.

Qua phong trào thi đua, nhằm đưa VPCP là cơ quan đầu tiên, đi đầu trong việc thực hiện minh bạch xử lý công việc theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, góp phần vào chủ trương cải cách nền hành chính công vụ trong tình hình mới.

Gia Huy