Đảng ủy VPCP luôn tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

8:34 PM, 06/09/2019

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ Văn phòng Chính phủ luôn quan tâm việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Gia Huy

.

Chiều 6/9, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng.

.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP.

.

Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, cuộc làm việc giữa Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP nhằm để nắm tình hình về công tác xây dựng Đảng tại VPCP và việc VPCP thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; những thuận lợi và những vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, hiện nay, Đảng bộ VPCP có 26 tổ chức đảng trực thuộc, bao gồm 9 Đảng bộ cơ sở và 17 Chi bộ trực thuộc. Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VPCP luôn xác định việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

.

Đảng bộ VPCP có thuận lợi là nhiều đồng chí đảng viên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước hiện đang làm việc, sinh hoạt nên việc xin ý kiến, nắm bắt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng, kịp thời, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ. Trong những năm qua, trên cả lĩnh vực xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ để Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP, lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc VPCP luôn tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc theo các văn bản hiện hành. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, việc kiện toàn cấp ủy, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, tham gia đánh giá, nhận xét khi bổ nhiệm cán bộ.

.

Đảng ủy VPCP luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đã chú trọng về cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình và đôn đốc, kiểm tra cơ sở.

.

Công tác tổ chức cán bộ tại VPCP được đổi mới thông qua nhiều việc làm cụ thể, tiêu biểu như xây dựng và triển khai thực hiện quy định tập sự Phó Vụ trưởng đối với các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực để bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng; thực hiện đúng quy định về xây dựng chương trình hành động đối với nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng cán bộ.

.

Đảng ủy VPCP cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức phù hợp, chủ động cung cấp thông tin về công tác tư tưởng, dư luận, tình hình trong nước và thế giới đến cán bộ, đảng viên để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ VPCP.

.

"Công tác xây dựng Đảng được nâng lên một bước đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan", đồng chí Nguyễn Đức Minh cho biết.

.

Đảng ủy và lãnh đạo VPCP đã ban hành Nghị quyết liên tịch về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo VPCP nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác cán bộ và chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc ban hành Quy chế phối hợp đã xác định rõ các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của từng đơn vị trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ đảng viên…

.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, VPCP đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về quan điểm chỉ đạo, nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chỉ thị. Việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên được VPCP chú trọng, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện tình hình của cơ quan, đơn vị.

.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Thao nêu ý kiến đánh giá cao công tác xây dựng Đảng tại VPCP, đặc biệt đánh giá cao vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy VPCP đã rất sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Đồng chí Phạm Quang Thao cũng đặc biệt đánh giá cao công tác cán bộ tại VPCP, trong công tác cán bộ tại VPCP thể hiện rõ nét về sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo VPCP. Đồng chí tin tưởng VPCP sẽ thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng.

.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến của đồng chí Phạm Quang Thao, đồng chí Bí thư Đảng ủy VPCP Mai Tiến Dũng cho biết VPCP tiếp thu những ý kiến của Đoàn công tác Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để hoàn thiện, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng tại VPCP và thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng.

.

Gia Huy