Cục Kiểm soát TTHC: Phát triển sâu rộng các phong trào thi đua

6:33 PM, 16/06/2020

(Chinhphu.vn) – Các phong trào thi đua của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của đảng viên, công chức, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Ngô Hải Phan phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hoàng Giang

Chiều 16/6, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

.

Động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

.

Theo Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Chu Thị Thảo, trong giai đoạn 2015-2020, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã đề ra và thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản, nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực đối với mỗi cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Cục và với các phong trào thi đua chung do Thủ tướng Chính phủ, VPCP phát động.

.

Các phong trào thi đua có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của đảng viên, công chức, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp.

.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua luôn phản ánh qua thực tiễn và kết quả hoạt động của Cục trên các lĩnh vực tham mưu, tổng hợp, xây dựng thể chế, đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử…

.

Cụ thể, Cục đã chủ trì tham mưu, xây dựng các đề án, văn bản phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, điển hình như: Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2525; Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính…

.

Chủ trì tham mưu, xây dựng, trình ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục chủ trì, xây dựng trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý bảo đảm triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

.

Tổ chức xây dựng, vận hành có kết quả Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, tổ chức vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc VPCP triển khai hiệu quả các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành tại VPCP: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VOffice), hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), hệ thống phản ánh kiến nghị, cơ  sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trang tin thủ tục hành chính...

.

Công tác khen thưởng đã có những bước tiến bộ theo hướng bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và quy định của VPCP. Cục duy trì bình xét nghiêm túc các danh hiệu thi đua, căn cứ vào quy định của pháp luật và kết quả thi đua của các đơn vị.

.

Kết quả, trong 5 năm qua, Đảng bộ Cục luôn là đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy VPCP tặng nhiều Bằng khen.

.

Tập thể Cục Kiểm soát thủ tục hành chính 5 năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc, 2 lần được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp; được tặng Cờ thi đua VPCP, vinh dự 2 lần được tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2016 và năm 2019; nhiều cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP…

.

Những kết quả khen thưởng như trên đã thể hiện rõ sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của cơ quan đối với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử nói chung.

.

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên của Cục đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn Thanh niên VPCP và góp phần đạt được một số thành tích đáng kể.

.

Tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, xuất hiện nhiều tấm gương, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thể kể đến như: Cục trưởng Ngô Hải Phan, Chánh Văn phòng Cục Chu Thị Thảo, Trưởng phòng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp Nguyễn Thị Trà Lê, Chuyên viên Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính khối Nội chính Nguyễn Lợi Quốc Khánh…

.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Hữu Toàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Giang

Chủ động, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của VPCP

.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã cùng nhau trao đổi những thuận lợi, khó khăn, tâm tư, tình cảm trong công việc, qua đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Hữu Toàn đánh giá công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả. Do đó, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Cục đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

.

Đội ngũ cán bộ, công chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phần lớn là cán bộ trẻ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, được đào tạo bài bản, tâm huyết, yêu nghề và có trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Nhiều gương mặt điển hình tiên tiến là hạt nhân của các phong trào thi đua, góp phần làm lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong toàn xã hội.

.

Theo đồng chí Bùi Hữu Toàn, trong thời gian tới, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tăng cường khen thưởng, biểu dương kịp thời hơn nữa các tập thể, cá nhân có thành tích tốt, thành tích xuất sắc và đột xuất; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức, hoạt động thi đua khen thưởng, tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chung của VPCP.

.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Hữu Toàn, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn VPCP Phạm Quang Tiến tặng hoa chúc mừng 18 cán bộ, công chức điển hình tiến tiến của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính. Ảnh: Hoàng Giang

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Ngô Hải Phan đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính với mục tiêu tổng quát là: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tiếp tục hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển hệ thống cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính ngày càng vững mạnh, xây dựng đội ngũ những người làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của VPCP.

.

Hoàng Giang