Cử giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

5:05 PM, 18/09/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Phạm Hoàng Dương, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, kiêm nhiệm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.