Cử cán bộ giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng

9:05 AM, 25/08/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định cử ông Nguyễn Văn Bào, chuyên viên chính Vụ Địa phương kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng.

Minh Diễm

(Nguồn: Quyết định số 1075/QĐ-VPCP)