Cử Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

1:35 PM, 18/04/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định cử ông Hà Minh Mạnh, chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, đảm nhận nhiệm vụ Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm ông Hà Minh Mạnh giữ Hàm Vụ phó.
 
Ông Hà Minh Mạnh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

Đức Trung