Cử Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Cao Huy

5:13 PM, 08/02/2021

(Chinhphu.vn) -  Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định cử ông Vũ Tuấn Hải, Hàm Vụ phó Vụ I, kiêm Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Cao Huy.