Công tác tham mưu, giúp việc phải sát sao, chất lượng, kịp thời hơn

6:58 PM, 06/05/2021

(Chinhphu.vn) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP tăng cường lãnh đạo, quán triệt toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phải thực sự sát sao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đặc biệt với những vấn đề đột xuất phát sinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp BCH Đảng bộ VPCP. Ảnh: Hoàng Giang

Chiều 6/5, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức họp sơ kết công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VPCP đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2021.

.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đánh giá trong quý I, Đảng ủy VPCP và lãnh đạo cơ quan đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, giải quyết.

.

VPCP đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng; kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Nhất là, VPCP đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bảo đảm kịp thời, chính xác…

.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Giang

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo, quán triệt toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của VPCP chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới trong công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

.

“Công tác tham mưu phải thực sự sát sao, chủ động, rất cụ thể, nhưng phải kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phải đề xuất trúng và đúng. Có như thế mới đáp ứng được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ”, đồng chí Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

.

Nhất là đối với những vấn đề, công việc đột xuất, cần nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề xuất giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

.

Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử…

.

Báo cáo của Thường trực Đảng ủy cho thấy, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo VPCP, toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ, cơ quan VPCP đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo kế hoạch đề ra, tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là bộ máy giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ.

.

 Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm. Ảnh: Hoàng Giang

Đảng ủy VPCP đã triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy chế, quy định của VPCP.

.

Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo VPCP chỉ đạo các đơn vị làm tốt công việc chuyên môn; duy trì thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế văn hóa công sở, hội họp. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy VPCP chặt chẽ, kịp thời bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đạt được kết quả tích cực trên mọi mặt công tác được giao.

.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đầy đủ; kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên để thống nhất tư tưởng và hành động. Chế độ sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ tiếp tục được duy trì nền nếp. Chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực…

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn trao Giấy khen của Đảng ủy VPCP cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm. Ảnh: Hoàng Giang

Tại cuộc họp, Đảng ủy VPCP đã công bố các Quyết định khen thưởng, trao thưởng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng ủy VPCP cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020).

.

Hoàng Giang