Công tác Đảng, đoàn thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

11:39 AM, 25/12/2019

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2019, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã phát huy vai trò lãnh đạo trên các mặt công tác. Công đoàn VPCP có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả… qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của VPCP diễn ra sáng nay 25/12, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành cho biết, trong năm 2019, Đảng bộ VPCP đã phát huy vai trò lãnh đạo trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

.

Trong đó, đã tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 9, 10, 11 khoá XII. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kế hoạch, hướng dẫn và thành lập các tiểu ban, bộ phận giúp việc về chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp thuộc Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Đảng bộ VPCP cũng ban hành Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Quy định của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tích cực tham gia các Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

.

Trong năm qua, Đảng bộ VPCP đã quyết định hoặc cho ý kiến về công tác cán bộ theo thẩm quyền; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ và các bộ phận giúp việc; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 09 đảng viên, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 01 đảng viên. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận và bồi dưỡng kết nạp đảng.

.

Các Đảng bộ, Chi bộ duy trì chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm, kịp thời việc kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm theo đúng quy định. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực thi nhiệm vụ chính trị của VPCP.

.

Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, chức năng của Công đoàn

.

Về hoạt động của Công đoàn, năm 2019, Công đoàn VPCP đã tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, chức năng của Công đoàn, với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng tới quyền, lợi ích chính đáng của công đoàn viên. Tích cực tuyên truyền, vận động công đoàn viên thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP và hưởng ứng các phong trào thi đua.

.

Đặc biệt, Công đoàn VPCP đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngày càng thực chất, đáp ứng nhu cầu thiết thực của công đoàn viên; tiếp tục triển khai đăng ký mua nhà ở xã hội; tích cực tìm kiếm dự án nhà ở thương mại đợt 2; ký kết và triển khai thoả thuận ưu đãi dịch vụ viễn thông với 02 nhà mạng. Tổ chức tốt Hội khoẻ truyền thống lần thứ XII, tăng cường các hoạt động tư vấn sức khoẻ, giao lưu thể thao. Quan tâm hỗ trợ công đoàn viên trong các dịp lễ, Tết, nghỉ hè và thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời 99 trường hợp khó khăn, ốm đau.

.

Tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam cho công đoàn viên nữ; ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu và tuyên dương, khen thưởng thành tích học tập cho con công đoàn viên. Tham gia và giành giải Nhất cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”… Các hoạt động Công đoàn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, góp phần tạo động lực, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

.

Công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên được quan tâm. Chú trọng phát triển đoàn viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh và bồi dưỡng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng. Tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động hướng về nguồn, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xã hội, từ thiện.

.

Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, Đoàn Thanh niên VPCP đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, kết hợp với các hoạt động “Về nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện, hướng về đối tượng chính sách, hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động đảm nhận các công việc, tổ chức các hoạt động của cơ quan gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan bảo đảm thiết thực; hiệu quả; góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên.

.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, Đảng bộ VPCP sẽ tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ VPCP.

 

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng. Làm tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.

.

Công đoàn VPCP sẽ tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn VPCP lần thứ 35. Đẩy mạnh công tác Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tăng cường tuyên truyền, vận động; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công đoàn viên.

.

Hoàng Anh