Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các loại mũ bảo hiểm đạt và không đạt chất lượng

1:25 AM, 06/09/2007

(Website Chính phủ) - Trước tình trạng hiện nay nhiều loại mũ bảo hiểm không đạt chất lượng vẫn tiêu thụ trên thị trường, giá mũ chưa đi đôi với chất lượng, ngày 5/9, tại Công văn số 5008/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Công thương và Tài chính tăng cường công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm.


Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các loại mũ bảo hiểm đạt chất lượng theo quy định.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, không đạt chất lượng cũng như các hành vi nhập khẩu mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; đồng thời, công bố công khai danh sách các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý, kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết mũ bảo hiểm, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá làm thiệt hại đến lợi ích người tiêu dùng.

Văn Hiến

(Nguồn: Công văn số 5008/VPCP-CN)