Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thông báo mời chào hàng cạnh tranh

8:32 AM, 05/06/2015

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua máy ảnh chuyên dụng phục vụ tác nghiệp báo chí..

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ, ngày 08 tháng 6  năm 2015 đến 9 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Giá 1 bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

 - Số Điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội